BARI - Kurs przygotowawczy na instruktora szkolenia psów towarzyszących, użytkowych, sportowych oraz dla przyszłych pozorantów


Kurs przygotowawczy na instruktora szkolenia psów towarzyszących, użytkowych, sportowych oraz dla przyszłych pozorantów

Kurs ten zawiera wiadomości potrzebne do zdania egzaminu na tresera Związku Kynologicznego w Polsce (szkolenie własnego psa lub obcego i podejście z nim do egzaminu związkowego PT I, obserwacja szkolenia psów sportowych, obserwacja szkoleń indywidualnych, obserwacja szkoleń grupowych i prowadzenie szkolenia grupowego i indywidualnego, dyskusja nad zastosowanymi metodami i technikami, obserwacja zachowań psów i właściwa ich interpretacja, kandydaci na pozoranta praca z psem jako pozorant).

Wykładowcy:

Tematyka zajęć:

Czas trwania kursu: 11 miesięcy. Całość stanowi 70 godzin teorii + 35 godzin praktyk

Cena: 6500 zł (w tym jest wliczona opłata za egzamin ZKwP sprzęt do szkolenia psa na PT oraz opłata wpisowego do ZKwP)